TIPIČNI PAKET BENEFICIJA ZA MEDICINSKE SESTRE U KSA

 1. Ugovor je na jednu ili dve godine (1 ili 2) (zavisi od bolnice do bolnice) i obično može da se obnovi uz obostranu saglasnost.
 2. Radna nedelja je 44 do 48 sati (većina bolnica nudi prekovremeno po satnici od jedan i po put više ukoliko se rade prekovremeni sati).
 3. Većina radnih mesta se nudi po ugovoru za „samački status“ (bez pratnje)
 4. Besplatno stanovanje u opremljenom smeštaju, sa komunalnim uslugama (ali bez telefona i interneta)
 5. Besplatan prevoz od smeštaja do mesta rada i nazad, kao i redovni obilasci tržnih centara.
 6. Avionska karta za odlazak na novo radno mesto na početku ugovora i povratna avionska karta za povratak kući na kraju ugovora.
 7. Jedna avionska povratna karta za povratak kući na godišnji plaćeni odmor (neke bolnice nude avionsku kartu na svakih šest meseci)
 8. Besplatno medicinsko osiguranje u bolničkom objektu
 9. Četrdeset devet (49) do pedeset tri (53) kalendarskih dana plaćenog godišnjeg odmora (razlikuje se od bolnice do bolnice)
 10. Većina bolnica takođe nudi sedam (7) dana vanrednog odsustva (za porodična hitna pitanja)
 11. Obezbeđene uniforme.
 12. Bonus za početak rada koji nude neke od bolnica, pored bonusa za specijalistički rad gde je primenjivo.
 13. Bonus po isteku ugovora (50% mesečne zarade za svaku navršenu godinu staža (zavisi od same bolnice).
 14. Bonus za obnavljanje ugovora (zavisi od same bolnice)
 15. Mesečna zarada razlikuje se od bolnice do bolnice i iznosi od 3.500 do 5.000 USD (Zarada se u Kraljevini Saudijskoj Arabiji isplaćuje u lokalnoj valuti (saudijski rijal) i oslobođena je doprinosa (plata navedena u ugovoru je ono što vi dobijate neto).
 16. Da bismo vam pomogli da uporedite godišnje finansijske beneficije, molimo vas da pogledate primer koji sledi:
Zarada/beneficije Kod kuće (primer za SAD) Saudijska Arabija
Zarada prosečno 3,600 USD 48,000 USD (pri prosečnoj mesečnoj zaradi od 4,000 USD)
Po završetku zaposlenja / 2,000 USD (za svaku navršenu godinu staža)
Godišnja putovanja avionom / 2,000 USD (ne može da se zameni za novac ako se ne otputuje)
Troškovi Kod kuće Saudijska Arabija
Stanovanje i komunalije (u proseku 150 USD × 12 meseci)  1,800 USD 0 USD
Prevoz (prosečno) 220 USD 0 USD
Medicinski troškovi ? 0 USD
Doprinosi i porezi već odbijeni 0 USD
Vrednost paketa 1,580 USD 50,000 USD
Neto novac koji ostaje ? 42,500 USD

** Molimo vas da obratite pažnju na to da su navedene zarade samo primeri. Zarade i troškovi u vašoj državi se razlikuju. Troškovi života i troškovi za lične potrebe u KSA su oko 15% mesečnih primanja.