Prilikom razmatranja posla medicinske sestre na međunarodnom nivou, posedovanje detaljne radne biografije, odnosno CV-a (curriculum vitae) najčešće je jedan od zahteva.

Praksa obavljanja posla medicinske sestre može da se razlikuje u medicinskim ustanovama od jedne države do druge, te stoga je detaljna i informativna radna biografija bitna za to da potencijalni poslodavci bolje razumeju vaše radno iskustvo.

Kada pravite CV, odnosno osvežavate tekući, SunriseJobs.net je prikupio nekoliko saveta koji će vas voditi u izradi jednog izvanrednog CV-ja.

O vašim ličnim podacima:

 • Svoje puno ime i prezime dajte u sledećem formatu: ime, pa zatim prezime(na), ovim redosledom
 • Dodajte i vašu tekuću adresu (ukoliko trenutno radite po ugovoru u inostranstvu)
 • Ne zaboravite da ubeležite i svoju registrovanu, odnosno stalnu kućnu adresu
 • Uključite i pozivni broj države, odnosno pozivni broj grada, uz broj, kada navodite svoj telefonski broj
 • Ne zaboravite da unesete svoju adresu e-pošte

Izbor fotografije za vaš CV

S obzirom na to da poslodavci organizuju intervju preko Skajpa, gde se međusobno vidite, preporučujemo vam da dodate fotografiju u svoj CV jer, pre svega, poslodavac želi da bude siguran da je osoba koja je podnela zahtev za posao ista osoba koja će biti i intervjuisana. Fotografija mora da bude u radnom izdanju, portretska, fotografisana spreda. Izbegavajte prenaglašene poze i frizure, kao i naočare, odnosno puno nakita, a takođe ne stavljajte fotografije celog tela. Fotografija kao iz pasoša savršeno odgovara našim potrebama.

O vašem radnom iskustvu:

(Zapamtite, ovaj deo vaše radne biografije MORA da pruži jasnu sliku o vašem prethodnom radu u medicinskoj nezi i mora da bude temeljan u opisu)

 • Ne navodite poslove koji nisu u vezi sa medicinskom negom
 • Uverite se da nema hronoloških praznina u vašem CV-u (ukoliko postoje praznine, dajte objašnjenje za njih, npr. trudnoća, porodiljsko odsustvo, staranje o porodičnim stvarima, itd.)
 • Uključite kratki opis klinike u kojoj ste radili: adresu klinike, državu i grad, da li je privatna ili državna, broj kreveta, da li je bolnica u kojoj se vrši nastava, trauma-centar, itd.
 • Opišite radnu jedincu, odnosno odeljenje: koji je tip odeljenja, broj kreveta, vrste dijagnoza pacijenata (navođenje, na primer, samo izraza „Tiršova – prijem“ kao tipa odeljenja u vašoj biografiji ne znači ništa potencijalnom poslodavcu. Međutim, navođenje naziva „Odeljenje za intenzivnu negu/Hirurška specijalistička ambulanta“ ili „Odeljenje za intenzivnu negu u neurohirurgiji“ šalju poruku koja je jasna.
 • Ne zaboravite da navedete naziv svog radnog mesta
 • Za medicinske sestre u operacionim salama, uključite broj soba odnosno sala u vašem operacionom odeljenju, koliko se operacija obično obavlja dnevno ili mesečno, odnosno navedite da li ste radili kao perioperativna ili pomoćna sestra, ili na oba posla
 • Slobodno navedite eventualne volonterske poslove u medicinskoj nezi pacijenata
 • Navedite spisak radnog iskustva hronološki od najskorijeg do prvog (ukoliko imate radnog iskustva u više od jedne bolnice, klinike, zdravstvene ustanove, hronološki ih navedite sa gorepomenutim podacima)

Podaci o stručnoj osposobljenosti

Vaša radna biografija treba da sadrži sledeće informacije o obrazovanju:

 • Diplome koje posedujete (srednje škole, više ili visoke škole, itd.)
 • Naziv obrazovne ustanove
 • Datume početka i završetka školovanja
 • Grad i državu

Informacije o licencama i certifikatima:

Navođenje informacija o licencama za rad u vašoj biografiji neće vam nužno omogućiti posao, ali bi moglo da vam onemogući dobijanje posla ukoliko takve informacije izostavite. Preporučujemo vam da da uključite sledeće informacije o licenci za rad u svoju biografiju.

 • Ime i prezime na licenci ukoliko je drugačije od imena i prezimena na samoj biografiji
 • Datum isteka licence
 • Broj licence

Takođe, preporučujemo vam da u svojoj radnoj biografiji navedete sve relevantne akreditive i sertifikate koje ste stekli. Uključite i naziv sertifikata (svih sertifikata koji ste dobili pohađanjem predavanja za prikupljanje licencnih bodova, međunarodnih sertifikata o prisustvovanju simpozijumima, sertifikata koje ste dobili u svojoj zemlji kao što su BLS, ACLS, PLS itd.) Predlažemo da navedete najmanje dva sertifikata, ali da ne popisujete sve što imate, odaberite samo najvažnije.

Iskustvo sa računarima i posebnim vrstama opreme

Zapravo, većina zdravstvenih ustanova počinje da radi potpuno bez papira. Sve od praćenja biografija do kartografisanja pacijenata vrši se elektronskim putem. Sve vaše računarske veštine su dobrodošle u vašem CV-u. U vezi sa iskustvom sa računarima, možete da navedete sve vrste opreme koju koristite na vašem poslu, kao što su npr. intraaortna balon pumpa (IABP), vantelesna membranska oksigenacija (ECMO), pejsmeker, mašina za mehaničku ventilaciju, invazivni i neinvazivni monitoring (tip i marke uređaja), infuzione pumpe (pumpe za ubrizgavanje, pumpe za kapanje, itd.), kontinualna terapija po transplantaciji bubrega (CRRT), itd.

Jezici

Osim maternjeg jezika koji ćete navesti, znanje engleskog jezika je neophodno. Ono ne mora da bude savršeno i ne treba vam ijedan sertifikat, ali nivo znanja jednak međunarodnom nivou B1 će vam omogućiti da se prijavite za posao a poslodavac će ovim znanjem biti zadovoljan. Ukoliko znate još neki jezik, to takođe treba da navedete u svojoj radnoj biografiji. Molimo vas da znanje navedete u formi nivoa (B1, B2, C1, C2, itd.)

Socijalne veštine i sposobnosti

Pod socijalnim veštinama i sposobnostima možete da napišete iskustvo života i rada sa drugim ljudima, u multikulturalnim okruženjima, na radnim mestima gde je komunikacija važna i situacije u kojima je timski rad neophodan.

Veštine i sposobnosti organizacije

Pod veštinama i sposobnostima organizacije možete da navedete koordinaciju i vođenje evidencije o ljudima, projektima i budžetima, na poslu i dobrovoljnom radu i sl.

CV FORMA